Symptoom Omschrijving Oplossing Opmerking
Beperkt overbrengingsbereik Naaf of controller hebben niet het volledige bereik. Zet de naaf terug in de zwaarste versnellingen controleer of de spline nut vast zit. Volg deze 2 links LINK1, LINK2 voor instructies
    Controleer of de kabellengtes correct zijn afgesteld. Volg deze LINK voor video instructie.
Interface en controller zitten vast Naaf is geblokkeerd in zwaarste of lichtste verhouding. Hef de naaf blokkade op. Volg deze LINK voor video instructie.
Interface slipt De interface slipt op de as en schakelt niet. Controleer of de correcte interface geplaatst is, indien nodig vervangen.  
Interface verdraait om de as Interface zit niet vast gemonteerd Zet de spline nut vast Volg deze LINK voor video instructie.
Overdrive kabelstop springt los Tijdens het schakelen komt de stop uit zijn beveiliging. Controleer op correcte kabelspeling, dit moet 0.5-1 mm zijn. Volg deze LINK voor video instructie.
Geblokkeerd schakelmechanisme bij vorst Systeem lijkt geblokkeerd Zorg ervoor dat de onderdelen ontdooien. Om bevriezing te voorkomen kunnen kabels en interface extra gesmeerd worden met vet.  
Zwaar schakelen Onder zware belasting schakelt het systeem moeilijker. De naaf kan onder belasting geschakeld worden, echter zal bij hogere krachten ook de weerstand toenemen..  
  One-turn interface One-turn interfaces schakelen het bereik sneller door, maar hebben als nadelig effect meer kracht nodig om te schakelen. Vervang indien nodig door een multi-turn.  Lees dit artikel voor meer informatie
  Onder alle omstandigheden kost schakelen veel kracht. Controleer of de kabelspeling afgesteld is op 0.5-1 mm. Controleer daarna of de controller en interface correct bewegen, corrigeer indien nodig de kabelloop of vervang beschadigde binnenkabel/ buitenkabel. Als alle andere opties uitgesloten zijn neem dan contact op met het enviolo service center.  
Controller draait moeizaam De kabels blokkeren de controller Te hoge kabelspanning blokkeert de controller, corrigeer en vervang indien nodig beschadigde binnenkabels. Volg deze LINK voor video instructie.
Water in display Condensatie in de display Vocht kan zich ophopen in de display bij extreme omstandigheden of grote temperatuurwisselingen. Controleer of er geen scheurtjes in de display zitten. Indien het vocht niet verdwijnt na een warmere periode neem contact op met het enviolo service center.  
Was dit artikel behulpzaam?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 21 van 89