Symptoom Omschrijving Oplossing Opmerking
Knipperend display 2 oranje punten lopen heen en weer door de display. Start de kalibratie. Volg deze  LINK voor video instructie
Kalibrering start niet. Als de kalibratie geprobeerd wordt gebeurd er niets Controleer of de correcte procedure gevolgd is Volg deze links: 3 knops, grip shift, voor video instructie
  De knop op de controller lijkt niet te werken Neem contact op met het enviolo service center voor verdere diagnose.  
  De kalibratie start, maar de naaf schakelt niet. Controleer of de interface correct op de naaf gepositioneerd is en de naaf magneetring correct tegen de flens aan geplaatst is.  
  De naaf lijkt geblokkeerd Zie interne versnellingsnaaf probleem oplossing  
  Het systeem schakelt niet tussen de 2 modi. De knop is mogelijk defect. Neem contact op met het enviolo service center voor verdere diagnose.  
  Het systeem moet vaak gekalibreerd worden. Neem contact op met het enviolo service center voor verdere diagnose.  
Display weergave Display is zwart of slechts gedeeltelijk verlicht. Test met een goed werkende interface. Als dit het probleem oplost, vervang de interface, indien niet vervang de controller.  
Fout tijdens firmware update Melding: “Unable to find device” bij laatste versie Interface Update naar versie FW 4.0.5 met het eBike systeem aangesloten en ingeschakeld.  
  Melding: “Unable to find device” of “Firmware failed to load” Controleer alle hardware componenten incl. kabels, her-installeer de desktop software. Verwijder oude desktop versies voor installatie.  
  Slechte USB connectie Sluit de USB kabel direct op de computer aan, niet via een hub of verlengkabel.  
Vertraagd schakelen Onder zware belasting kan de naaf niet schakelen. De kracht van de servo motor is begrensd en deze kan onder hoge belasting de naaf niet schakelen.  
Ongewenste schommelingen in trapfrequentie. Trapfrequentie wijzigt plots, zonder commando via de controller. Basis-Functietest doorvoeren om sensor functioneren te testen. Volg deze LINK voor video instructie.
    Zijn de naaf en tandwiel magneetringen correct geplaatst?  
De Interface roteert om de as. Er zit duidelijk beweging in de Interface. Controleer of de spline nut vast zit. Volg deze LINK voor instructie.
Ratelend geluid De interface zit los maar roteert niet Controleer of de spline nut nog heel is, waarschijnlijk is het flensje afgebroken.  
  Er komt geluid vanaf de Interface. Neem contact op met het enviolo service center voor verdere diagnose.  
Water in display Waterdruppels of condens in de display Damp komt voor bij extreme weersomstandigheden en temperatuur schommelingen in de winter. Controleer of er geen scheuren in de display zitten. Als de damp onder normale omstandigheden niet verdwijnt, neem dan contact op met het enviolo service center.  
Was dit artikel behulpzaam?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 16 van 74