Garantie

Fallbrook Technologies Inc. ("Fallbrook") biedt gedurende twee jaar vrijwillig garantie. Deze garantie wordt geboden op alle kopers van de NuVinci Optimized® producte: enviolo CT, enviolo CO, enviolo TR, enviolo CA, enviolo SP (hierna gezamenlijk noemen “Fallbrook producten”). Conform het recht van de afzonderlijke landen (bijv. Duitsland, Nederland) hebben kopers van producten die gebreken vertonen of niet overeenkomen met de koopovereenkomst recht op wettelijke garantie. Uit hoofde hiervan kan de koper jegens verkoper aanspraak maken op gratis reparatie, vervanging of onder bepaalde voorwaarden korting op of teruggave van de aankoopprijs. Deze vrijwillige garantie gaat niet ten koste van uw wettelijke garantieaanspraken. Indien u bij aankoop van fallbrook-producten woonachtig bent in een van deze landen, kunt u naast uw wettelijke garantieaanspraken aanspraak maken op de onderstaande rechten uit hoofde van de garantie van fallbrook. Deze aanspraken bestaan naast uw wettelijke garantieaanspraken, waardoor u, indien uw Fallbrook product tijdens de garantietermijn gebreken vertoont of niet overeenkomt met de koopovereenkomst, de keuze heeft tussen uw wettelijke
garantieaanspraken of uw rechten uit hoofde van de beperkte garantie van Fallbrook.

Fallbrook biedt garantie op alle Fallbrook producten die materiaal- of fabricagefouten vertonen.
Uitsluitend de oorspronkelijke koper kan aanspraak maken op deze garantie. Deze is niet overdraagbaar. (In bepaalde landen of staten is beperking van de garantie tot de oorspronkelijke koper verboden. In dat geval is deze beperking mogelijk niet op u van toepassing.) Indien u uw Fallbrook product heeft verkregen als onderdeel van een ander product, vervangt deze garantie op geen enkele wijze de garantie of waarborg van de producent van dat product en vormt zij er evenmin een uitbreiding van, aangezien die garantie of waarborg uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de producent van dat product behoort.

Garantie, misbruik en uitsluiting van aansprakelijkheid

Oneigenlijk gebruik van uw enviolo schakel-oplossing, of het niet volgen van de veiligheidsrelevante instructies, kan leiden tot uitsluiting van aansprakelijkheid voor materiële gebreken. Elk misbruik moet daarom worden vermeden! De garantie wordt daarom niet gedekt als:

 • Een product is gewijzigd of de serie # of datumcodes zijn gewijzigd, onleesbaar gemaakt of verwijderd.
 • Onze enviolo naven CT en enviolo TR mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van enviolo. Alleen enviolo CO, enviolo SP, enviolo CA-naven kunnen worden gebruikt voor redelijk commerciële doeleinden en deze garantie is beperkt tot één (1) jaar voor dergelijk redelijk commercieel gebruik.

Wat wordt niet gedekt door deze garantie?

 • Normale slijtage van componenten die aan slijtage onderhevig zijn, zoals rubber afdichtingen en -ringen, rollen op de kettingspanner (indien aanwezig), rubber onderdelen van de draaigrepen en schakelgreep.
 • Schade aan onderdelen die niet door Fallbrook of door met Fallbrook gelieerde ondernemingen gefabriceerd zijn (bijv. uitvalnaven en kettingen).
 • Het arbeidsloon voor het opnieuw inbouwen in of aanpassen vanh het product aan de fiets.
 • Producten die zijn ingebouwd in een ander apparaat dat geen fiets bestemd voor één berijder is. Tandems zijn uitgesloten tenzij nadrukkelijk vermeld in een specifiek enviolo producthandleiding.
 • Onjuist en/of niet met inachtneming van de montagehandleiding voor manual of automatic productgroepen gemonteerde of opgebouwde producten. Handleidingen kunt u vinden op
  www.support.enviolo.com.
 • Een product dat verder is gedemonteerd dan voorzien in de technische handboeken (van de NuVinci Optimized™ versnellingsnaaf met het enviolo manual, of automatic systeem).
 • Schade aan het product:
  • bepaald door enviolo veroorzaakt door crash, impact,of misbruik van het product.
  • als gevolg van gebruik van het product in wat enviolo, naar eigen goeddunken, ziet als extreme toepassingen zoals, maar niet beperkt tot, downhill, freeride, "North Shore"stijl en BMX.
  • als gevolg van het aandrijven van de enviolo naven met elektrische motoren met een nominale waarde van meer dan toegestaan of elke andere aandrijving van het product met interne
   verbrandingsmotoren.
  • als gevolg van het aandrijven van de naaf door motoren met continue koppel op de trapas over de gedefinieerde limieten.
  • opgetreden tijdens de verzending van het product.
  • als gevolg van het gebruik van het totale gewicht (bestuurder, Cargo, en fiets hoger dan de gedefinieerde limieten .
  • als gevolg van gebruik van het product buiten de gedefinieerde limieten van de tandwielverhouding.
  • als gevolg van gebruik van het product bij nominale wattages of piekspanningen van meer
   dan de toegestane waardes.
  • veroorzaakt door het gebruik van onderdelen die niet compatibel zijn, geschikt en / of geautoriseerd door enviolo voor gebruik van het product.

Hoe maak ik aanspraak op de garantie?

Aanspraken uit hoofde van deze garantie verlopen via de dealer bij wie de fiets of de enviolo componenten zijn gekocht of via de dealer bij wie de enviolo componenten zijn besteld. We verzoeken u vriendelijk het product tezamen met oorspronkelijke factuur met datum en/ of kassabon te retourneren aan de dealer. De dealer neemt daarna contact op met de klantenservice van enviolo om uw garantie-aanspraak in behandeling te nemen.

Dealers met garantie-aanspraken moeten contact opnemen met de klantenservice van enviolo voor toestemming. De dealer dient het product vervolgens terug te sturen naar de enviolo customer service met voldoende bewijs van de aankoopdatum.

Was dit artikel behulpzaam?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 9 van 22