Koppelen van de AUTOMATiQ controller
• Start de enviolo App
• Na het welkomstscherm zie je een koppelverzoek
• Zet de ebike aan.
• Druk 5 seconden op de knop aan de voorzijde van de interface tot deze blauw begint te knipperen.
• Je zult nu ook in de app de interface zien 
• Klik in de app op de aangegeven interface om te koppelen.
• Na het koppelen kom je in het app menu.
• Sluit de enviolo app
• Start nogmaals de koppelmodus van de interface door de knop in te drukken.

mceclip0.png

Voor de SP controller:

Houd de bovenste en onderste knop gelijktijdig 3 seconden ingedrukt totdat de LED rood/groen knippert. Als de LED 3 seconden groen oplicht is de controller gekoppeld.

mceclip0.png

Kalibratie
Bij een eerste installatie, of na systeemonderhoud of incorrect functioneren moet het systeem opnieuw gekalibreerd worden.

 

[A] ENVIOLO SP CONTROLLER
1. Zet het ebike systeem aan. Zet de ondersteuning uit.
2. Op de enviolo SP controller, houd de MODE (1) en mceclip3.png (3) knoppen  ingedrukt tot de naaf begint te schakelen en laat hem los.
3. Draai aan de pedalen tot de gehele kalibratie is afgerond, bij voorkeur in een standaard met het wiel van de grond. 
4. Blijf de pedalen draaien tijdens het kalibratie proces, terwijl de naaf van lage naar hoge versnellingen schakelt en de kalibratie afsluit. 
5. Kalibratie zal nooit langer dan 12 seconden mogen duren.

mceclip1.png

Was dit artikel behulpzaam?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 2